Nəticə

Sayt boyunca araşdırdığımız kimi Allah Quran əxlaqına uyğun gələn müsəlmanlara cənnət həyatlarında təqdim ediləcək olan gözəllikləri ayələrində ətraflı təsvir etmişdir. Altından çaylar axan gözəl məkanlar, dayanmadan axan bulaqlar, evlər, köşklər, paltarlar, yeməklər, içkilər, ləl-cəvahiratlar, gözəl əxlaqlarına qarşılıq sonsuz həyatda onlara veriləcək.

Cənnət müsəlmanların hər vaxt qovuşmağı istədikləri sonsuz həyatdır:

Siz və zövcələriniz  cənnətə girin; 'sevinc içində ağırlanacaqsınız. Onların ətrafında qızıl nimçələr və testilərlə gəzilər; orada nəfslərin arzu etdiyi və gözlərin ləzzət (zövq) aldığınız hər şey vardır və siz orada müddətsiz qalacaqsınız. İşdə, etdikləriniz səbəbindən varis qılındığınız cənnət budur. Orada sizin üçün bir çox meyvələr vardır; onlardan yeməksiniz. (Zuxruf surəsi, 70-73)

Qızıl Dövrdə də bütün müsəlmanlara belə gözəl bir həyatın dünyada hazırlanıb təqdim edilməsidir. Bu dövr Peyğəmbərimizin müjdələdiyi kimi cənnətin kiçik bir modeli və müjdəsidir, Allahın möminlərə bir lütfüdür.

Bolluğuyla, bərəkətiylə, insanlara təmin edəcəyi hər cür rahatlığıyla və dinclik dolu mühitiylə hər müsəlmanın çatmaq istəyəcəyi bir dövr, həyatını Allah yoluna həsr edən inanclı qullar üçün dünya həyatında çox üstün bir mükafatdır. Bu gözəl dövrlə müjdələnilmək də, şübhəsiz, bütün müsəlmanlar üçün çox böyük bir şərəfdir.