QIZIL DÖVR
Peyğəmbərimizin dilindən olan bir çox hədisdə, yer üzündə İslam əxlaqının hakim olacağı bir dövrün yaşanacağına işarə edilir. Məhz Axırzaman olaraq bəhs etdiyimiz dövr Quran əxlaqının hakim olacağı bu dövrdür.
Davamı

QIZIL DÖVRDƏ TÜXNOLOGİYA
İçində yaşadığımız əsr, xüsusilə də son dörddə biri texnologiyanın inkişafı baxımından dünya tarixində görülməmiş bir sürətlə səhnə olmuşdur. Bundan 100 il əvvəl adı belə bilinməyən bir çox texnoloji vasitə həyatımızın imtina edilməz hissələri halına gəlmişdir.
Davamı

QIZIL DÖVRDƏ ELM
İnsanın ətrafını əhatə edən möhtəşəmliyi fərq edə bilməsi, gözəllikləri anlaya bilməsi üçün düşünmək və araşdırmaq lazımdır. Quranda insanlar hər vaxt ətraflarındakı yaradılış dəlillərini görə bilmək üçün düşünməyə dəvət edilmişlər.
Davamı

QIZIL DÖVRDƏ SƏNƏT
Qızıl dövrdə həyatın hər anına hakim olan bolluq, zənginlik, gözəllik və irəliləyiş, sənət sahəsinə də hakim olacaq. Bu dövrdə insanlar həmişə gözəlliklə qarşılaşacaq, əxlaqları kimi yaşadıqları yerləri, bağçaları, evlərinin dekorasiyası, paltarları, dinlədikləri musiqi ...
Davamı

QIZIL DÖVRDƏ SƏNƏTDƏ YAŞANACAQ NAİLİYYƏTLƏR
Quran əxlaqına sahib bir cəmiyyətin ictimai həyatının necə ola biləcəyini Quran ayələrinə baxaraq anlamaq mümkündür.
Davamı

Quran əxlaqının hakim olacağı bir cəmiyyətdə yaşanan gözəllikləri anlaya bilmək üçün əvvəl əksinə vəziyyətlərdə yaşanan korlanmaları araşdırmaq lazımdır.

Quran əxlaqında yaşanacaq gözəlliklər

Quran əxlaqının hakim olacağı bir cəmiyyətdə yaşanan gözəllikləri anlaya bilmək üçün əvvəl əksinə vəziyyətlərdə yaşanan korlanmaları araşdırmaq lazımdır.

Davamı

Peyğəmbərimizin hədislərində bildirildiyinə görə Qızıl dövrün əvvəlində cəmiyyətdə çox böyük bir pozulma və ədalətsizlik hökm sürəcəkdir.

Qızıl dövrdə ədalət

Peyğəmbərimizin hədislərində bildirildiyinə görə Qızıl dövrün əvvəlində cəmiyyətdə çox böyük bir pozulma və ədalətsizlik hökm sürəcəkdir.

Davamı

Qızıl Dövrdə yaşanacaq olan bütün bolluq, texnoloji inkişaflar və sənətdə olan gözəlliklərin yanında cəmiyyət həyatı da son dərəcə dinc olacaq.

Qızıl dövrdə cəmiyyət həyatı və dövlətə hörmət

Qızıl Dövrdə yaşanacaq olan bütün bolluq, texnoloji inkişaflar və sənətdə olan gözəlliklərin yanında cəmiyyət həyatı da son dərəcə dinc olacaq.

Davamı

Peyğəmbərimizin hədislərində Axırzamana istiqamətli bildirilən bir başqa xəbər isə İslamdan uzaq din anlayışının tamamilə aradan qalxmasıdır.

Axırzamanda din əslinə dönəcəkdir

Peyğəmbərimizin hədislərində Axırzamana istiqamətli bildirilən bir başqa xəbər isə İslamdan uzaq din anlayışının tamamilə aradan qalxmasıdır.

Davamı

Nəticə

Sayt boyunca araşdırdığımız kimi Allah Quran əxlaqına uyğun gələn müsəlmanlara cənnət həyatlarında təqdim ediləcək olan gözəllikləri ayələrində ətraflı təsvir etmişdir.

Davamı